Na początku / Our beginnings

Polish Taste DELI powstał w 2006 roku. Na początku sklep mieścił się w połowie obecnego lokalu przy 21 Hyndland Street, następnie udało nam się powiększyć sklep o lokal przy 19 Hyndland Street. Zatrudnialiśmy wtedy jedną osobę. Dzisiaj mamy 4 sklepy, ale firma nadal zachowała rodzinny charakter. 

Polish Taste DELI was established in 2006. On the beginning we were located at the half of current 19-21 Hyndland Street location. With time we've managed to add some more space by combining two neighbouring locations. Back then we were employing one person. Currently we are running four delis yet the company still retained family character.